• Elektripaigaldiste ehitus
 • Käit ja –hooldus
 • Projekteerimine
 • Kontrollmõõtmised
 • Tehniline kontroll
Elektripaigaldiste teenused
 • Ehitus
 • Käit ja –hooldus
 • Projekteerimine
 • Kontrollmõõtmised
 • Tehniline kontroll

Loe lähemalt!

Käit ja –hooldus
 • Käit hõlmab nii elektri- kui ka mitteelektri töid
 • Lülitamised
 • Juhtimine
 • Seire
 • Hooldamine

Loe lähemalt!

Projekteerimine
 • Tugevvoolusüsteemidele
 • Nõrkvoolusüsteemidele
 • Piksekaitsesüsteemidele
 • Maandussüsteemidele

Loe lähemalt!

Kontrollmõõtmised
 • Elektripaigaldiste ohutus
 • Elektripaigaldiste nõuetelevastavus

Loe lähemalt!

Tehniline kontroll
 • Elektripaigaldiste kontroll (visuaalne, katse- ja mõõtmistulemus)
 • Elektripaigaldise tunnistus (korrasoleku tunnistuse väljastamine/
  puuduste loetelu esitamine )

Loe lähemalt!

Contact