Minimum requirements: at least 6 characters long, letter, digit.

Not yet validInvalidToo shortToo commonWeakOkGoodExcellent

ConfirmMatchesDoes not match

At least 6 charactes, 1 letter and 1 digit, whitespace is not allowed.

Tehniline kontroll

  • Elektripaigaldiste kontroll (visuaalne, katse- ja mõõtmistulemus)
  • Elektripaigaldise tunnistus (korrasoleku tunnistuse väljastamine/
    puuduste loetelu esitamine )

Loe lähemalt!

Tehniline kontroll lähemalt

Tehnilise kontrolli käigus hindab kvalifitseeritud inspekteerimisasutuse spetsialist visuaalselt paigaldise olukorda, tutvub paigaldise kohta oleva dokumentatsiooniga ning katse- ja mõõtmistulemustega, vajadusel teeb elektripaigaldises täiendavaid kontrollmõõtmisi. Selle kõige alusel teeb kontrollija otsuse paigaldise olukorra suhtes. Kui paigaldis on korras, annab kontrollija omanikule sellekohase tunnistuse. Kui aga paigaldis ei ole korras, esitab kontrollija paigaldise omanikule avastatud puuduste loetelu, mille põhjal paigaldis korda teha.

Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise nõuetekohase kasutamise, sealhulgas elektripaigaldise õigeaegse tehnilise kontrolli. Tehnilise kontrolli eesmärk on hinnata elektripaigaldise ohutust ning vajadusel selle käidukorraldust Elektriohutusseaduses sätestatud nõuetele. Tehniline kontroll tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Elektripaigaldise võib kasutusele võtta alles siis, kui see on läbinud eelneva tehnilise kontrolli ja elektripaigaldise kohta on väljastatud nõuetekohane tunnistus.

Contact


Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.