menu

Utställarens misstag att undvika

Tips och råd till utställare

Ibland förekommer det tabbar på mässor som i stället för en bra kundupplevelse ger helt motsatt effekt. Genom att undvika dessa med hjälp av nedan följande råd kan du öka din försäljning på kommande mässor:

1. Mässmontern har oansenlig exponering
Om din mässmonter saknar intresseväckande säljpitch, bör du göra den iögonfallande och lätt att komma ihåg. Så hittar potentiella kunder dig snabbare.

2. Avsaknad av en CTA (Call to Action) knapp
En bra CTA-knapp bör ha väl genomtänkt lösning, var kreativ och övertygande. Oftast lockas kunderna med ett oemotståndligt erbjudande. Det är bra att få kundens medgivande till fortsatt kontakt. Det i sin tur kan belönas med en gåva eller ett pris till kunden.

3. Mässan är endast avsedd för försäljning och ett jobb för säljarteamet
Det är klokast att inte längre se på mässa som en visningssal för dina produkter och tjänster. Betrakta inte besökare enbart som en kund utan knyt en kontakt utifrån kundens beredskap och intresse.

4. Ingen målmarknad på mässan
Om din målmarknad saknar tillvaro på mässan bör du tänka om och välja någon annan mässa. För att gör rätt val kan det löna sig att se vilka verksamheter andra mässdeltagare driver.

5. Känn din målmarknad
Om du ännu inte känner din målmarknad bör du åtgärda det felet omgående. Det är lönsammare att fokusera på en nischmakrnad än konkurrera på flera fronter samtidigt.

6. Rädslan att förlora potentiella kunder
Du behöver inte sälja dina produkter till alla! Gör ett urval och identifiera de kunder som är seriöst intresserade av dina produkter och som kan leda till ett avslut i försäljningsprocessen. Det spar tid och meningslös ansträngning.

7. Att ge onödig information
Ge endast användbar information till mässbesökare. En strategi med värdefull information kan leda till mycket lyckade affärer. Samtidigt bör man vara observant på att inte ge alltför detaljerad information så att man alltid har några trumfkort kvar att trolla fram vid rätt tidpunkt för att ro hem affären.

8. Oproffsig monter
För utformning av en professionell mässmonter finns hjälp att få från yrkesprofessionella inom mässutställningar. De har många erfarenheter och goda råd för hur man lämnar ett positivit intryck till besökare. Överdrift med smaklös extravagans och krims-krams bör alltid undvikas. Det är bättre att vara minimalistisk och väl förberedd för alla besök.

9. Att avgränsa sig enbart till sin mässmonter
Sitt inte kvar i din egen mässmonter och vänta på besökare! Nätverka över hela mässområdet för att skapa nya kontakter och aktivt marknadsföra ditt företag. Det förutsätter att ditt företag presenteras av fler än bara en person på mässan. Knyt kontakter med både besökare och andra mässdeltagare.

10. Avsaknad av en aktivitetsplan för tiden efter mässan
Du bör även tänka på vad du ska göra efter mässan. Det är viktigt att påminna om sin existens och självklart alltid hålla sina löften till potentiella kunder. Desto färskare avtrycket och kundintresset är, desto lättare är det att få till en affärsuppgörelse.