menu

10 põhjust, miks online-näitused on edukad

Paljudel ettevõtjatel puudub messidel osalemise kogemus ja veel suurem osa neist pole kunagi osa võtnud virtuaalmessidest. Alljärgnevalt selgitame, millised eelised annab virtuaalmessidel osalemine, kuidas olla seal edukas ning kuidas muuta oma osalemine võimalikult tasuvaks.  
Selleks, et teha teie otsustamist lihtsamaks ja hajutada kahtlusi, kas osaleda virtuaalmessil või mitte, esitame teile 10 veenvat argumenti virtuaalmessidel osalemise kasuks. 

Kontaktmessidel koosneb ettevotte stendipersonal reeglina 2-3 esindajast, kes suudavad samaaegselt suhelda 2-3 kulastajaga. Virtuaalmessil saab aga uks inimene uheaegselt suhelda kumne voi enama kulastajaga. 

Kulastajad saavad iseseisvalt ilma ettevotte esindajata tutvuda koigi pakkumistega ja sooritada ostutehinguid. Kasutada on ka taiendav muugikanal.

See voimaldab messidest osa votta ka ettevotetel, kes peavad ettevalmistusi tavamessideks liiga kulukaks. 

Eksponendid ei pea messil osalemiseks tegema oma kodulehel muudatusi, sest veebikeskkonnas on neil oma ruum, kus nad saavad esitada kogu vajaliku info oma naitusestendi kohta, samuti teha ainult virtuaalruumis toimetavatele kulastajatele moeldud eripakkumisi. 

Virtuaalmess loob tingimused soodsaks turu-uuringuks ja voimaldab valja selgitada, kas ning kuidas tarbijad suhtuvad pakutavatesse toodetesse. Samuti saab nuud, korraldades naitust uhes riigis, teha muugitood ule maailma. 

Eksponendid saavad tapset iganadalast statistikat selle kohta, milline eripakkumine oli potentsiaalsetele ostjatele koige huvitavam ja milline mitte, ning voivad vastavalt sellele oma eripakkumisi kohandada voi muuta. 

Eksponendi ettevote voib asuda Eestis ja omada naitusestendi naiteks Hiinas, olles samal ajal esindatud virtuaalmessil Saksamaal. Virtuaalruum pakub selleks suureparaseid voimalusi. 

Ka koige kogenenumad muujad voivad sattuda raskustesse, kui uritavad teatud kaupade voi teenuste eeliseid voorkeeles selgitada. Sama kehtib ka klientide kohta. Tagasihoidlikum klient ei esita oma kusimusi, kui ta tunneb end liiga ebamugavalt. Virtuaalmessidel on keelebarjaar vaiksem voi puudub taielikult, sest virtuaalsetes suhtluskeskkondades on rohkem aega tekstile motlemiseks ja selle sonastamiseks. Veebikeskkond aitab osalejate vahel luua usalduslikumat suhet, holbustades ka suhtlemist reaalses elus. 

Kui kontaktmessil on eksponendil voimalus suhelda ostjatega vaid kohapeal neile visiitkaarte katte andes voi e-posti aadresse kogudes, siis virtuaalmess loob edasiseks suhtluseks voimaliku ostja voi partneriga hoopis teised voimalused. Nendega on voimalik suhelda nii messieelsel perioodil, selle ajal kui ka parast kontaktmessi toimumist. Veebivestlused sailivad ja klientidele saab esitada taiendavaid kusimusi muugitehingute solmimiseks. Samuti jaab teave eksponendi kohta parast kontaktmessi loppu kattesaadavaks virtuaalmessiruumis ja kulastajad saavad seda kasutada ka 2-3 kuud hiljem naiteks Google'i otsingu abil. Nii pikeneb kontaktmessi tavaparane 2–3 paevane periood tanu virtuaalruumile nuud 60–90 paeva vorra. 

Messikeskkond tasandab ettevotete suuruse ja tootmiskultuste erinevused, luues koigile samavaarse voimaluse oma ettevotte ja selle toodangu ning teenuste tutvustamiseks. 

Messikeskkond OnlineExpo tutvustab kontaktmesside traditsioonilisi elemente, lisades samas ainult veebikeskkonnale iseloomulikke jooni, mis on vajalikud eelkoige eksponentide, klientide ja potentsiaalsete partnerite vaheliseks suhtluseks. Virtuaalmessidel osalemine aitab saavutada turunduseesmarke, tosta muuginumbreid ja tutvustada toodangut.