menu

Milliseid tegevusi saab veebis teha?

Kui otsite veel oma veebipõhise ürituse jaoks sobivat formaati, ütleme teile, milliseid üritusi saab pidada veebis ja valige teile sobivaim variant. Rohkem kui 13 aasta jooksul on meie ettevõte aidanud korraldada palju kvaliteetseid online-üritusi. Samuti oleme spetsiaalselt loonud OnlineExpo platvormi, mis pakub laia valikut vahendeid nii hübriid- kui ka veebipõhiste ürituste loomiseks. Seega teame kõike, milliseid üritusi saab korraldada internetis!

Online-maraton

Interaktiivne üritus, millel on tagasiside ja ranged tähtajad, millest osalejad peavad kinni pidama - saatma õigeaegselt ülesande maratoni juhile, filmima õigeaegselt video teatud teemal ja täitma õigeaegselt lõpliku testülesande. Tavapäraselt koosneb veebimaraton kolmest põhiplokist: teooriaõpe, praktika antud teemal ja kodutöö koos õpetaja kontrolli ja tagasisidega. Veebimaratoni ajal saavad osalejad omavahel suhelda ning õpetajaga suhtlemine võib toimuda ka chat'i kaudu või alternatiivselt spetsiaalsete virtuaalsete ruumide abil, mida pakub näiteks OnlineExpo platvorm ürituste korraldajatele.

Online-maratoni saab läbi viia enne oma põhilise veebikursuse müüki. Veebimaraton on teie tegevuse tutvustamine, teie võimekuse reklaam ja teie muude internetitoodete kaudne reklaam.

Iga hästi korraldatud veebimaraton meelitab kindlasti uusi potentsiaalseid kliente. Eriti kui pakute selles tasuta osalemist. Ja kui inimene on maratoniga rahul, siis pakute talle täisväärtusliku tasulise kursuse võimalust, kus teemat uuritakse põhjalikumalt ja mahukamalt.

Veebiseminar

Veebisündmuse sünkroonne formaat, kus üritusel osalejad saavad samaaegselt neile olulist teavet ja saavad näiteks reaalajas omavahel suhelda. Kogu veebiseminari saab esitada reaalajas ning lisaks saab jagada osalejatele e-õppematerjale ja infovoldikuid, mida nad saavad hiljem kasutada. Veebiseminari vormis võib toimuda absoluutselt iga loeng, konverents või koosolek. Osalejad saavad lingi kujul kutse ja kogunevad kokku virtuaalses ruumis, kus toimub veebisündmus. Veebiseminarides saab kasutada hääletamis-, küsitlus- ja testimisvahendeid koos võimalusega kontrollida veebipõhise kuulaja kohalolekut istungil (oluline meditsiiniliste koolitusprogrammide puhul).

Virtuaalne meistriklass, veebiseminar, virtuaalne konverents, virtuaalne esitlus - kõik need on veebiseminaride liigid.

Veebiseminare saate kasutada selleks, et suurendada oma sihtrühma lojaalsust teile, samuti laiendada oma kliendibaasi, meelitades neid uute teemadega ja teavitades neid veebiseminari ajal oma uutest internetitoodetest või -tehnoloogiatest.

Paljud ettevõtted vajavad veebiseminare oma töötajate oskuste parandamiseks, taskukohaseks kaugõppeks, uute toodete ja teenuste tutvustamiseks ning nende toodete tõhusaks ja kiireks müügiks.

Veebisessioon

Uus formaat kaugõppe raames, mis on juba populaarsust kogunud ja võtnud tugeva koha teiste veebipõhiste õppevahendite seas. Virtuaalne seanss on tegelikult sama tavaline seanss, mis toimub ainult internetis. Nagu kõik teisedki veebipõhised formaadid, säästab veebisessioon aega ja vaeva, võimaldab teistest linnadest või riikidest pärit õpilastel sooritada kõik eksamid ja testid õigeaegselt.

Veebisessioon on kasulik haridusasutuse teenuste laiendamiseks ja levitamiseks. Kui haridusasutuse eesmärk on maksimeerida üliõpilaste arvu, siis aitab veebisessioon koos veebikursustega seda eesmärki saavutada.

Tänu sellise veebipõhise formaadi kasutusele võtmisele laieneb haridusasutuses oluliselt õpilaste ja õpetajate ring. See on suurepärane majanduslik võimalus laiendada oma tasuliste teenuste valikut. Või suurendada tegelike ja potentsiaalsete klientide lojaalsust, viies läbi kõigile tasuta veebisessioone.

Virtuaalne tippkohtumine

See formaat on end suhteliselt hiljuti kuulutanud. G20 juhtide esimene virtuaalne tippkohtumine toimus 2020. aastal. Selle formaadi olemus seisneb selles, et paljud kõnelejad kogunevad virtuaalsele platvormile. See on peaaegu nagu virtuaalne konverents, ainult et ulatus on laiem ja osalejaid on rohkem. Iga päev toimuvad mõned kohtumised, loengud, kõned internetis ja salvestatakse, osalejad jagavad oma arvamusi ja vahetavad erialast teavet.

Korraldaja jaoks on sellise tippkohtumise loomine iseenesest ainulaadne ja kuvandiline sündmus, millest võib hiljem saada visiitkaart. Kasutage julgelt virtuaalset tippkohtumist oma professionaalse portfelli jaoks.

Sellise suuremahulise veebisündmuse korraldamise tulemuseks võib olla uute klientide saamine, kes olid tippkohtumisel osalejad ja tulevad seejärel uuesti teie juurde, et broneerida veebisündmus. Uued kontaktid ja uued ametialased sidemed on garanteeritud nii virtuaalse tippkohtumise korraldajatele kui ka osalejatele.

Veebinäitus

See on suur veebisündmus, mis koosneb paljudest osalejatest. See eeldab, et igal osalejal on virtuaalne stend, kuhu ta saab panna oma teavet toodete ja teenuste kohta. Kaasaegsed platvormid veebipõhiste ürituste korraldamiseks võimaldavad korraldajatel korraldada näitust korraga mitmes keeles, kasutades sisseehitatud tõlkijat, lisada näitusele piiramatu arvu virtuaalseid stende ning eri riikides asuvatel osalejatel suhelda üksteisega reaalajas.

Korraldajate eesmärk on nii kuvandikomponent kui ka uute klientide ligimeelitamine. Samuti säästab veebinäitus märkimisväärselt üldkulusid ning on üldiselt odavam ja kasumlikum nii osalejatele kui ka korraldajatele.

Ja teie veebinäituse edu tulemuseks on tänulikud osalejad, soovitused ja uued projektid, hindamatu kogemus suure veebisündmuse arendamisel ning väljavaade korraldada selliseid üritusi regulaarselt, meelitada üha rohkem osalejaid ja laiendada oma võimalusi ja kasu.

Online-koolitus

Sellele formaadile iseloomulik peamine protsess on õppimine ja täiustamine uute teadmiste omandamise kaudu. See on teatud oskuste pumpamine või uute oskuste arendamine. Veebikoolituse eesmärk on alati mingi probleemi lahendamine. Või näiteks lahendab veebikoolitusel osaleja koos rühmaga teatud probleemi, mis võib tekkida reaalses elus. Kõik osalejad on kaasatud koolitusprotsessi ja see täielik kaasamine on selle formaadi üks peamisi reegleid. Veebikoolitus erineb meistriklassist või veebiseminarist selle poolest, et protsessis osalejad omandavad uusi teadmisi ja samal ajal treenivad, täiendavad või omandavad mõne oskuse. Osalejad täidavad ülesandeid, kuulavad õppetunde, saavad treenerilt tagasisidet. Enamasti on veebikoolitused kitsalt keskendunud, nende teemad on väga konkreetsed ja lubatud tulemused on praktilised. Koolitusmaterjalid peaksid olema võimalikult lühikesed ja informatiivsed, et osalejad saaksid minimaalse ettenähtud ajaga maksimaalset kasu ja teadmisi.

Veebikursus

Ka veebikursuse peamine protsess on õppimine, kuid veebikursuse maht ja ulatus on suurem kui veebikoolituse või meistriklassi puhul. Viimane võib olla osa ulatuslikust veebikursuse programmist. Veebikursuse teemad võivad olla mitmekesised, sest formaat hõlmab põhjalikku koolitust, nii et siin saab ringi pöörata. Tavaliselt on kvaliteetsed veebikursused suhteliselt kallid, kuid kuna need sisaldavad palju kasulikku ja praktilist teavet, sobib see õppimise vorming inimestele ja nad ostavad seda hea meelega, säästes samal ajal kõige väärtuslikumat ressurssi - oma isiklikku aega. Arvestades, et veebikursus säästab ka inimese energiaressurssi (ei pea kodust lahkuma, tõusma kindlal ajal, olema seotud kindla kohaga), võib seda formaati julgelt hinnata paljulubavaks ja asjakohaseks.

Hübriidformaadid

Hübriidformaatide, näiteks hübriidnäituste või -konverentside korraldamisel saab veebipõhiseid komponente kasutada offline-ürituse sisseehitamiseks ja vastupidi. OnlineExpo platvormil on selliste formaatide korraldamiseks mitmesuguseid tehnilisi vahendeid: offline saate kasutada järgmisi veebipõhiseid lisaseadmeid: luua värvilisi katalooge ja visiitkaarte, kasutada näitusel navigeerimist iBeacon-mooduli abil, luua ekskursioone või jalutuskäike delegaatidele. Ürituse korraldajate seas on populaarne ka elektrooniliste vormide kasutamise teenus registreerimiseks. Sellised vormid aitavad koguda andmeid osalejate kohta ja luua elektroonilise andmebaasi potentsiaalsetest klientidest. Nõudlus on ka juurdepääsukontrolli ja mitmesuguste teabe- ja reklaamtoodete trükkimise järele. Samuti on hübriidürituste puhul võimalik navigeerida kõnelejate programmis koos võimalusega esitada neile küsimusi, hääletada, olles seeläbi rohkem kaasatud protsessi. Meie teisest artiklist saate lisateavet hübriidürituste läbiviimise reeglite kohta.

Vastasime üksikasjalikult küsimusele "Milliseid üritusi saab pidada internetis?". Kõik sõltub teie eesmärkidest, eesmärkidest, eelarvest ja võimalustest. Kui soovite rohkem teada saada veebiürituste loomise platvormide toimimispõhimõtetest, mõista nende võimalusi, siis saate meie veebisaidil tutvuda veebiürituste platvormiga OnlineExpo.

Soovitame lugeda ka järgmist:

Veebipõhise ürituse tõhususe hindamine

Lisateave veebiürituste platvormi OnlineExpo võimaluste kohta