menu

Maestro juhend vastupandamatute sündmuse nimede loomiseks

Kas soovite oma veebisündmuse nimetada nii, et see paneks teie publikut ajus nuppu "Osale" vajutama? Me aitame teil teha õige valiku!

Alustuseks tuletame meelde reklaamimaailma suurkujude ütlusi:
"Nime valimine on kõige olulisem otsus äris." (Kotler).
"Tähelepanu äratamine esimesest kaadrist alates visuaalse üllatusega suurendab võimalusi vaataja hoidmiseks." (David Ogilvy)
Kõik need tsitaadid on meie teemaga seotud ja nad kõik ütlevad üht: iga nimi peaks kohe tähelepanu äratama ja "kinni jääma
".
 

Sammud veebisündmuse nime valimisel

Skeemiliselt näeks eduka nime väljatöötamine veebisündmuse jaoks välja järgmiselt:

ETTEVALMISTUS → PEALKIRJA VALIK → PEALKIRJA KONTROLL

Tasub rõhutada, et veebisündmuse nime väljamõtlemisel töötate nii nime visuaalse tajumise kui ka selle hääldamise ja kuulmise kallal. Nendele kahele punktile, visuaalsele ja verbaalsele, tuleks alati tähelepanu pöörata.

Pidage meeles, et veebisündmuse nimi sisaldab ka selle alapealkirja ja reklaamiteksti.

Eeltöö veebisündmuse nime valimisel

Alustame paari olulise eeltööga:

 1. Ürituse potentsiaalse sihtrühma analüüs, selle omaduste ja vajaduste uurimine. Vastake küsimusele "Milline on teie publik?", uurige selle demograafilisi ja psühholoogilisi parameetreid. Vastake küsimusele "Milline on teie publiku kasu ja kasu onlineüritusest?"
 2. Tulevase veebisündmuse analüüs, tuues välja peamised teemad ja omadused, peamised partnerid ja sponsorid. Milliseid uuendusi ja eksklusiivseid pakkumisi kavatsete pakkuda? Millised partnerid ja sponsorid peaksid teid märkama ja kuulama?
 3. Määrake oma veebisündmuse formaat. Suur veebimess erineb oluliselt ühepäevasest seminarist. Sellist seminari võib nimetada lihtsalt, informatiivseks ja ligipääsetavaks. Suurt veebisündmust, mingit iga-aastast veebinäitust tuleks nimetada eredalt ja suurejooneliselt.
 4. Veebisündmuse korraldamise ajakava. Kas see on iga-aastane üritus? Selline oluline parameeter nagu ajavahemik ja selle sagedus mõjutavad otseselt nime valikut.
 5. Konkurentide ja nende sarnaste veebitegevuste uurimine. Suurepärane valik vihjeid annab teile ülevaate teiega sarnaste ürituste nimedest, mis eksisteerivad teie niššis. Millised neist on kõige populaarsemad? Millised pealkirjad on atraktiivsed? Miks teile need pealkirjad meeldivad? Miks need teid huvitavad? Nendele küsimustele vastamine aitab teil liikuda õiges suunas oma unikaalse nime kirjutamisel.
 6. Pealkirja eelkontroll. SEO seisukohalt peate kontrollima URL-i kättesaadavust, kasutades Google Domains või Name.com. Tavaliselt, kui nimi on juba hõivatud, pakub otsingumootor teile sarnaseid võimalusi ja see võib olla suureks abiks ka uute ideede puhul.

Põhireeglid veebisündmuse nime valimiseks

 1. Määrake kindlaks sõnumi stiil. Siin sõltub kõik otseselt ürituse teemast ja sihtrühmast, keda kavatsete meelitada. Kolmepäevased veebikomöödiaüritused erinevad suuresti ühepäevasest tehnilise copywritingi õpitoast, seega on ka nende kahe ürituse pealkirjade stiilid täiesti erinevad.
 2. Valige pealkirja keelekasutus. Veebisündmuse pealkirjas kasutatav keel peaks olema seotud edastatava põhiideega. Näiteks ei ole hea mõte kasutada võõrkeelt rahvuslikule ühtsusele või rahvuslikele toodetele pühendatud näituse puhul.
 3. Pöörake tähelepanu pealkirjas olevate sõnade arvule. Pealkiri ei tohiks olla pikk ja kohmakas, isegi kui kavatsete korraldada tuumafüüsikutele mõeldud teaduskonverentsi. Reegel "Mitte rohkem kui kümme sõna pealkirjas" töötab alati. Pidage sellest kinni.
 4. Genereerige võimalusi. Tehke ajurünnakuid, ühendage oma publikut konkurssidega parima nime leidmiseks, jagage oma töötajatele küsimustikke, et selgitada välja parim nimi, mis spetsialistidele kõige rohkem meeldib.
 5. Valige üks peamine kriteerium, pealkirjas kasutatav aktsent. See võib olla pealkiri, mille rõhk on suunatud sihtrühmale. Kui veebisündmus on loodud kitsalt suunatud sihtgrupi vajaduste jaoks, märkige see pealkirjas ära. Kasutage pealkirja, mis keskendub tulemuste saavutamisele, pealkirja, mis keskendub põneval (unikaalsel, asjakohasel) üritusel osalemisele jne. Leidke oma unikaalsed kriteeriumid.

Veebisündmuse nime valimine turunduse seisukohast

 1. Pealkirja originaalsus. Teie pealkiri peaks paistma silma, isegi kui te korraldate ühepäevast veebiseminari raamatukoguhoidjatele.
 2. Lihtsus ja lühidus. Pealkirjas ei tohiks kasutada keerulisi termineid, väga pikki ja raskesti hääldatavaid sõnu, vältida klišeelisi sõnu ja teaduslikke termineid. Ja pidage meeles: "Informatsiooni üleküllus tekitab tähelepanupuudujäägi" (Herbert Simon).
 3. Nimetuse kirjeldavus. Veebisündmuse nimi ei tohiks tekitada lisaküsimusi, mõistatada või panna teid otsima lisateavet teema kohta.
 4. Numbrite kasutamine pealkirjas. Ostetud toote väärtust peab olema lihtne ja veenvalt tõestada. Võimalik on kasutada tarbijate, eriti avaliku elu tegelaste lühiarvamusi, kasutada kvantitatiivseid tõendeid, näiteid protsentidega, kasutada veenmiseks pika ajalooga ettevõtte kogemusi. Ka sõna asendamine numbriga parandab nime "arusaadavust".
 5. Lubadus lahendada kliendi probleem. Kõigepealt kasutate mingit põnevat signaali - see on ostja probleemile kohene tähelepanu. Ja seejärel inspireeriv kirjeldus, kuidas probleemi lahendada. Võite kasutada retoorilisi küsimusi, luua lühikese minidraama, mille käigus klient läheb ärevusest, mis on tingitud tema jaoks olulise asja puudumisest, rõõmu seisundisse, sest te annate talle selle, mida ta vajab. Lühikesed lood ja sõnamängud toimivad kõik.
 6. Viiruslikkus. Kasutage sõnu, mis alati tähelepanu äratavad: lapsed, perekond, lapsed, skandaal, enesehinnang, seks, toit, surm, oht jne. Nende sõnade põimimine veebisündmuse nimesse tõmbab automaatselt tähelepanu.
 7. Inimese seisund. Põhiliste inimseisundite kasutamine tugevdab samuti teie veebitoote nime mõju inimeste tähelepanu. Teha, saada, saada või olla on mõned põhilised seisundid, mida saab sündmuse teemaga mitmel viisil kombineerida. Näiteid: "Hakka 7 päevaga online-äri guruks" või "Edukate veebimesside saladused. Hakka professionaaliks, läbides meie kursuse"
 8. Lubadus saada kasu ja vabaneda valust. Mõelge, kas teie veebisündmuse pealkiri viitab kliendi valule. Kas nimetus on unikaalne kasu tõendamise mõttes, kas veebisündmuse nimi annab tugeva põhjuse toote ostmiseks kui probleemi lahenduseks.
 9. Positiivne tähendus ja viide igavestele väärtustele. "Tegelikult ostavad internetitarbijad sisemise ja väliskeskkonna muutuste tõttu internetitooted mitte ainult funktsionaalsete vajaduste rahuldamiseks, vaid kipuvad otsima ka kultuurilisi, emotsionaalseid ja sümboolseid tähendusi, mis sisalduvad toodetes endis, mis määrab, et toote semantika aitab parandada kultuurilise toidu tarbimist" (Li et al., 2018). Kultuuri ja ilu, mugavuse ja hedonismi, juhtimise ja esiletõusu, tervise ja pikaealisuse igavikulised väärtused. Selliste tähenduste edastamine kultuuri või ilu kohta mõjutab inimest alateadlikult ja ta muutub teie teenuse omandamiseks soodsamaks.

Veebisündmuse pealkirjad kui hea pealkiri

Reklaamis on olemas terve rida reegleid konkurentsivõimelise nime loomiseks. Need reeglid on pärit ajakirjanduse valdkonnast, kus on väga oluline välja mõelda artikli jaoks särav ja meeldejääv pealkiri. Need kirjanduslikud ja stilistilised vahendid nimede loomiseks on võimas praktiline alus, mis aitab igaüht, kes töötab hea nime leidmise kallal.

Allpool on esitatud loetelu kõige populaarsematest tehnikatest, mis on mõeldud veebipõhiste tootenimede loomiseks:

Veebisündmuse pealkirja testimine ja läbivaatamine

Oma veebisündmuse nime kontrollimisel arvestage järgmisi punkte:

 1. Kohandatavus teistesse keeltesse, tõlkimise lihtsus. Nimi peaks mõjuma positiivselt nii visuaalselt kui ka auditiivselt nii veebisündmuse põhikeeles kui ka võõrkeeltes, mida on kavas kasutada. Tõlkimine teise keelde ei tohiks tekitada raskusi võõrkeelse vaste leidmisel. Samuti tuleb veenduda, et tõlkesõna teises keeles ei sisaldaks ebameeldivaid lisatähendusi.
 2. Lühendite ja lühendite kontrollimine. Seda teeb iga ürituse korraldaja, kui ta mõtleb välja nime. Kontrollige oma nime võimalikke lühendeid, otsige algustähti ja kontrollige, kas esineb slängi, lühendeid või lühendeid. Teie nimi ei tohiks kõlada naeruväärselt üheski variandis.
 3. Kontrollige võimalikke negatiivseid assotsiatsioone ja topelt tähendusi teatud inimrühma jaoks. Kas teie nimetust tõlgitakse teistesse keeltesse? Millistesse keeltesse kavatsete tõlkida? Peate veenduma, et nime tähendus teie keeles jääb teist keelt kõnelevale publikule samaks. Kas teie valitud sõnades on mingi solvav või pilkav tähendus inimeste jaoks, kes on üles kasvanud teistsuguses sotsiokultuurilises keskkonnas?
 4. Kontrollige nime eufoonilisust, suurejoonelist visuaalset muljet ja meeldivat, kergelt kõlavat veebisündmuse nime. On olemas teatud helide ja sõnade kombinatsioonid, mis mõjuvad inimese kuulmisele soodsalt.
 5. Kontrollige unikaalsust. Kui olete nime üle otsustanud, peate Internetis veel kord kontrollima, et teie nime ei kasutataks. Et teie nime ja teie üritust ei aeta segamini sarnase või sarnase nimega. Peate veel kord veenduma, et te ei riku kellegi autoriõigusi.

Valige intuitiivselt oma veebis toimuva ürituse jaoks parim nimi. Kuid pidage meeles, et õigel ajal on hädavajalik kaasata spetsialiste loomingulise ja ainulaadse nime valimisse. Abi ja üksikasjalikuma nõuande saamiseks võite alati meiega ühendust võtta! Onlineexpo platvormil saad korraldada ja pidada igasuguse keerukusega veebi- ja hübriidüritusi!

Soovitame lugeda ka järgmist:

Milliseid tegevusi saab veebis teha?

Lisateave veebiürituste platvormi OnlineExpo võimaluste kohta